tradisi aqiqah melayu Archive

No Comments

Upacara Aqiqah Dalam Masyarakat Melayu, Riau.

Masyarakat Melayu memiliki banyak sekali upacara-upacara tradisional yang masih dipertahankan hingga sekarang. Upacara tradisional Melayu itu meliputi keseluruhan siklus kehidupan manusia sejak dalam kandungan, kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, …
No Comments

Aqiqah Palembang: Upacara Aqiqah Dalam Masyarakat Melayu

  Masyarakat Melayu memiliki banyak sekali upacara-upacara tradisional yang masih dipertahankan hingga sekarang. Upacara tradisional Melayu itu meliputi keseluruhan siklus kehidupan manusia sejak dalam kandungan, kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, …
widget-foot